Darling Raw Vegan Dessert Bullets

Mettes Darling Raw Vegan Dessert Bullets
Sund fiberrig dessert, som er veganer glad og glutenfri.
Below the danish text you find the recipe in english.

Det skal du bruge:
17 dadler ( jeg bruger Juicy Dates fra Netto)
Vand
1½-2 dl. Hasselnødder du laver til lidt grovere nødde mel i din mini hakker
2 dl. Mandler du laver til lidt grovere nødde mel i din mini hakker
1 dl. Paranødder du laver til lidt grovere nødde mel i din mini hakker
1 pose færdig købt fin malet mandel mel – her måler du dig frem
1 stor spsk. hvid mandel smør (jeg er vild med mærket Rømer)
2½ spsk. Valrhona kakao pulver
1 tsk. vaniljepulver (Urtekrams er fantastisk)

Extra Forkælelse….Kuglerne kan rulles i:
1: 70% mørk chokolade du smelter i vandbad. Du kan vælge en chokolade
som er med eller uden sukker. Her har jeg valgt med sukker.
2: Groft kokos mel.

Sådan – det er såååå nemt:
1: Fjern sten fra dadlerne og kom dem i en lille gryde. De skal kunne ligge fladt
i bunden af gryden. Dæk dem med vand og tænd gryden. Lad vandet koge op,
husk at røre lidt i dem. Sluk og lad dem stå i blød i et par timer.

2: Kom dadlerne og vand blandingen i en mini hakker sammen med kakao, vanilje pulver og mandel smør. Kør med hakkeren til du har en super lækker masse og dadlerne er kørt helt bløde i konsistensen. Får du brug for at tilsætte lidt ekstra vand,
så plejer jeg at tilføre et par teske fulde. Kom blandingen over i en stor røre skål.

3: Mal/Hak din hasselnødde mel og vend dem i dadel blandingen
4: Mal/Hak din mandel mel og vend dem i dadel blandingen
5: Mal/Hak din paranødde mel og vend dem i dadel blandingen
6: Tilsæt lidt ad gangen fra den købte fine mandel mel ned i dadel/nødde
blandingen og tilsæt kun så meget, indtil du har fået dig en fugtig fin fast masse,
hvor du nemt kan rulle kuglerne.

7: De rullede kugler kommer jeg på et stort stykke sølvpapir; så de alle er formede.
Herefter smelter jeg den mørke chokolade over et vandbad og gør kokos mel klar
i en tallerken. Halvdelen af kuglerne ruller jeg i det smeltede chokolade. Den anden
halvdel i kokos melet. Jeg beklæder et spækbræt med sølvpapir og kommer dem
på køl indtil de er faste.

8:Opbevaring i en plastik bøtte i køleskabet. De kan holde sig længe….
Men….OH LA LA de smager af mere…Så hvor længe bliver op til dig.

Til det hele bruger jeg min stavblender fra Wilfa.

HELLO, here you get my recipe in english!
Mettes Darling Raw Vegan Dessert Bullets

Healthy high-fiber dessert, which is vegan happy and gluten-free.

All you need:
17 Dates
Water
1½-2 dl. Hazelnuts you make into slightly coarser nut flour in your mini chopper
2 dl. Almonds you make into slightly coarser nut flour in your mini chopper
1 dl. Brazil nuts you make into slightly coarser nut flour in your mini chopper
1 bag ready-bought fine ground almond flour – here you measure yourself
1 large tablespoon white almond butter
2½ tablespoon Valrhona cocoa powder
1 tsp. vanilla powder

Extra body blessings… .The balls can be rolled in:
1: 70% dark chocolate you melt in a water bath. You can choose a chocolate
which are with or without sugar. Here I have chosen with sugar.
2: Coarse coconut flour.

Here’s how – it’s soooo easy:
1: Remove stones from the dates and place them in a small pot. They must be able to lie flat at the bottom of the pot. Cover them with water and turn on the pot. Bring the water to a boil, remember to stir them a little. Turn off and let them soak for a few hours.

2: Put the dates and water mixture in a mini chopper along with the cocoa, vanilla powder and almond butter. Run with the chopper until you have a super delicious mass and the dates are run completely soft in consistency. Do you need to add a little extra water, then I usually add a few teaspoons full. Pour the mixture into a large mixing bowl.

3: Grind / Chop your hazelnut flour and by hand turn them into the date mixture
4: Grind / Chop your almond flour and by hand turn them into the date mixture
5: Grind / Chop your Brazil nut flour and by hand turn them into the date mixture
6: Then add a little at a time from the purchased fine almond flour into the date / nut
mixture by hand, add only so much until you have a moist fine solid mass, where you can easily roll the balls.

7: The rolled balls I put on a large piece of silver paper, so they are all shaped.
Then I melt the dark chocolate over a water bath and make the coconut flour ready
in a plate. I roll half of the balls in the melted chocolate. The other half in
coconut flour. I put them on silver paper into the fridge until they are firm and
ready to eat.

8: Storage in a plastic bucket in the refrigerator. They can last a long time….
But OH .OH LA LA they taste of more… So how long will be up to you.

I use a small mini chopping maschine. If you have a food processor you can use that to.