Søndage Kundalini Yoga Women´s Space

Søndage Kundalini Yoga Women´s Space – Kvinde du er i centrum!
Få mere glæde, vitalitet, fokus og overskud i din hverdag med Kundalini Yoga.
Indendørs er på pause i 2020. Jeg forventer opstart til januar 2021.

Men jeg har startet en super fantastisk privat gruppe på Facebook,
Online VIP Women´s Space klasser, hvor du træner hjemme sammen
med en andre vidunderlige kvinder. KOM MED… Læs mere HERMette_Tost_WomensSpace_Kundalini_Yoga

Søndags Kundalini Yoga Women´s Space – Kvinde du er i centrum! 
Slut din weekend på måtten med Kundalini Yoga som fylder dig med glæde, vitalitet, fokus og overskud klar til en ny frisk uge i Balance…

Kundalini Yoga Women´s Space er et unikt feminint forum med plads til fremme alle dine kvindelige kvaliteter. Du er i en tryg atmosfære med plads til humor og i et omsorgsfyldt fællesskab.Gennem Kundalini Yoga vil dit naturlige energi flow øges. Din krop nervesystem og hormoner balanceres og styrkes. Du trænes i at fokusere, bevidst lytte indad og skærpe din intution.

Du undervises i bevidste åndedrætsteknikker som bringer dig ind i dit maksimale, powerfyldte,vitale, kærlige og ærlige kvinde liv. Kom og find ind til dit fulde potentiale og nyd Yoga værktøjer, som kan støtte dig fra måtten og videre ud i dit daglige liv.

I Kundalini Yoga anvendes fysiske kropsøvelser, meditation, mantra, og åndedrætsteknikker der effektivt aktiverer kroppens energisystemer og øger kroppens naturlige energi flow. Kroppens nervesystem og kirtelsystem afbalanceres og effekten har en udrensende, vitaliserende og helende virkning der styrker krop og sind. Klasse datoer finder du lidt længere ned på siden. Læs mere om Kundalini Yoga HER. Nysgerrig på Yoga forskning læs HER.

Priser og tilmelding HER

Kundalini Yoga Women´s Space datoer:

JULI måned kan du træne Online Yoga sammen
med Mette i en lukket VIP gruppe på facebook.
JULI LUKKET FERIE
Søndag d. 9. august 2020 kl. 16.00-17.30 OPSTART
Søndag d. 16. august 2020 kl. 16.00-17.30
Søndag d. 23. august 2020 kl. 16.00-17.30
Søndag d. 30. august 2020 kl. 16.00-17.30
“Join And Choose Your Feminine Yoga Live”
TOST_YOGA_Kundalini_Yoga_Live

Inspirations deler til dig fra Petra og Alba om hvorfor de elsker Kundalini Yoga.

Hvor skal du nyde dine søndage?
TOST YOGA har som selvstændigt Yoga hus lejet sig ind med sine klasser i lokalerne hos DoYoga, Store Kongensgade 79, baggården, 1264 Kbh. Du ringer på
dørtelefonen og går ind igennem porten og ned af trapperne til højre.

Tilmelding og betaling gennem TOST YOGA giver dig altid plads garanti:
Alt tilmelding og betaling til Mette Tost, din sms er din tilmelding og din indtjekning.
Det betyder at når du kommer, så klæder du blot om og går ind i dit Yoga lokale.
NB: Du har adgang til Yoga rummet 15 minutter før klassen starter.

FAQ: Spis ikke 2 timer før, max frugt, husk vand. Her er omklædningsrum, baderum, yoga måtter, tæpper, klodser, øjenpuder og bælter. Der undervises på dansk eller engelsk efter behov. There is taught in Danish or English as required.

English:
Classes Sundays from 16.00-17.30
Women´s Space – Woman you are in the center!

Obtain more joy, vitality, focus and energy in your everyday life with Kundalini Yoga.
Kundalini Women’s Space is a unique feminine forum with room to promote all your female qualities.Through Kundalini Yoga your natural energy flow will increase. Your body, nervous system and hormones will be balanced and strengthened. You are taught to be centered and to deeply listen with conscious breathing. You are introduced to consciousness breathing techniques, which brings you into your maximum, powerful, vital, loving and honest woman live. Come and tap into your full potential and enjoy Yoga tools, that can support you from the mat and on into your daily life.

Prices and booking HERE

Kundalini Yoga uses physical body exercises, meditation, mantra, and breathing techniques that effectively activates the body’s energy systems and increases the body’s natural energy flow. The body’s nervous system and glandular system is balanced and the effect has a cleansing, invigorating and healing effect that strengthens the body and mind.

Where do you enjoy your sundays?
TOST YOGA functions as an independant Yoga House, rented in to Yoga room at DoYoga, Store Kongensgade 79, baggården, 1264 Kbh. You use the door gate telephone, enter the gate and go to your right down the stairs.

Booking and payment through TOST YOGA always guarantees space:
Booking and payment to Mette Tost, that means, your sms telling Mette that you are joining the class is valid as check in. So, when you arrive you just change into Yoga clothes and go into your Yoga room. You can enter the Yoga room 15 minutes before class.

FAQ: Do not eat 2 hours before Yoga, maximum fruit, remember you water bottle. There are changing rooms, shover room, yoga mats, blankets, pads and belts.