Priser og tilmelding

Priser & Tilmelding / Prices & Booking:
“Her kan du læse dansk tekst. In english further down this page”:

Priser 2019 & 2020

  • 5 klip 250 dk. kr. bruges indenfor 2 måneder fra købs datoen.
  • 1 klip prøvetime Kundalini nybegyndere gratis
  • Drop in 100 dk. kr.

Betalings muligheder Kontant, MobilPay eller Bankoverførsel:
5 klip betales kontant, via bankoverførsel eller MobilPay.
Drop ind klasser betales kontant eller MobilPay.

Bankoverførsel til konto Nordea reg. nr. 2132 konto nr. 0725 156 146

MobilPay på 21731472

Betalinger skal mærkes med dit fulde navn og dit valg af køb. Meget gerne også en sms til Mettes mobil 21731472 om din betaling og tilmelding. Det er en stor hjælp for Mette, så der er styr på hvor mange der er tilmeldt klassen og om du har betalt når du møder op.

Tilmelding og betaling gennem TOST YOGA giver dig altid plads garanti:
Du tilmelder dig holdet med sms på Mettes mobil 21731472 og der betales altid inden du møder op til din klasse eller inden klassens start.

Hvor underviser TOST YOGA:
TOST YOGA underviser i lokalerne hos DoYoga, Store Kongensgade 79, baggården, 1264 Kbh

Klasser: Søndags klasser Kundalini Yoga Women´s Space kl. 16.00-17.30.

Hvordan booker jeg mig inden klassen starter?
Du er allerede tjekket ind med din sms til Mette om klasse tilmelding. NB: Når du kommer på adressen er der dørtelefon. Når du kommer ind gå igennem porten,
til højre og ned af trapperne. Du har adgang til Yoga rummet 15 minutter før klassen starter.

VIGTIG FAQ:
Når du melder dig til en klasse, er det bindende. altså trækkes klippet fra dit kort, medmindre du afmelder yogaklassen inden udløbsfristen som er 10 timer før klassens start. Du afmelder selv via sms til Mette på 21731472. Du må gerne forære et af dine klip til en veninde eller booke på hendes vegne. Blot send Mette en sms om pågældende information. 5 kan forlænges i tilfælde af sygdom, kontakt Mette hvis dette er tilfældet og lav en aftale.

Prices & Booking:

  • 5 Punches 250 dk.kr. must be used within 2 months.
  • 1 punch Free new beginners trial lesson
  • Drop in 100 dk.kr. 

Payment options Cash, MobilPay or Banktransfer:
5 punch 
pay cash, with bank transfer or MobilPay.
Drop in classes 
pay in cash or with MobilPay.

Bank transfer to bank account Nordea reg. no. 2132 konto nr. 0725 156 146.
MobilPay to 21731472

Payment when transfer must be labelled with your full name and choice of purchase. Also it will be a great help to Mette if you at the same time text her an SMS to her mobile 21731472 regarding purchase. So she knows how many attending her classes, and if you have paid when you show up.

Booking and payment to TOST YOGA always guarantees your seat: 
You join the classes with SMS to Mettes mobile at  21731472 , payment before attending classes. If you choose a drop-in class or trial lesson you need to pay in cash.
You are always guaranteed a seat if you book and pay through TOST YOGA.

Where do TOST YOGA teach:
TOST YOGA use the Yoga room in DoYoga, Store Kongensgade 79, baggården, 1264 Kbh. With Sunday classes Kundalini Yoga Women´s Space from 16.00-17.30.  Read more HERE .

How do I check myself in for classes?
You are alreday checked in with your sms telling Mette that you are joining classes. NB: When you get to the main adress use the door phone. Enter the port and go to the right, down the stairs. You can enter the Yoga room 15 minutes before class.

IMPORTANT FAQ:
When you sign up for a class, it is binding. The punch will be drawn from your punch card unless you unsubscribe yoga class 10 hours before the class starts. You cancle by SMS to Mettes mobile 21731472. Feel free to give one of your punches to a friend and book on her behalf. Just inform Mette with a SMS on this information. 5 and 10 punch card can be extended in case of illness, contact Mette if this is the case and make a deal.