Meditation – your mental shower and personal care!!

Meditation er et super fantastisk værktøj til at pleje din mentale sundhed og styrke din intuition. Her finder du porten til dit eget sande livs flow i balance og centrering. “Søg ind og ikke ud”. Du har selv alle svar, så brug personlig tid til bevidst at rense ud i dit tanke mylder for støj og negativitet. Mug ud i din følelsesmæssige skraldespand. Skab positivt rum og kontakt til din egen indre sande kerne af kreativt potentiale, (selv) accept, (selv) værd, (selv) kærlighed og (selv) ærlighed. Start nu og i dag – det er aldrig for sent…!!!

Mette_Tost_on_beach_meditate_IAAWY