Positive følelser og dit nervesystem

Hvad kan positive følelser gøre for dit Nervesystem?

VED DU:
…dit hjerte udsender elektromagnetiske felter/vibrationer der ændre sig i forhold til dine følelser?
…at dit hjertes magnetiske felt kan måles flere meter udenfor din krop?
…at positive følelser skaber fysiologisk styrke og ekstra overskud i din krop?
…at du kan booste dit immunforsvar ved at fremmane positive følelser?
…at negative følelser kan skabe kaos og ubalance i dit nervesystem, men at positive følelser har den modsatte virkning?
… at hjertet har et system af neuroner som både har kort og langtidshukommelse, og deres signaler som sendes til din hjerne kan påvirke din følelsesmæssige oplevelser?
(En neuron er en nervecelle, der er den grundlæggende byggesten i nervesystemet. Neuroner ligner andre celler i det menneskelige legeme på en række måder, men der er en afgørende forskel mellem neuroner og andre celler. Neuroner er specialiseret til at videregive oplysninger i hele kroppen. Disse højt specialiserede nerveceller er ansvarlige for at kommunikere information i både kemiske og elektriske former.
NB: oplev foto af neuroner i bunden af siden.
…i foster-udvikling dannes hjertet og begynder at slå førend hjernen udvikles?
…en mors hjernebølger kan synkroniseres med hendes babys hjerteslag?
…hjertet sender mere information til hjernen end vice versa?
…positive følelser hjælper hjernen med kreative og innovative problem løsninger?
…positive følelser kan øge hjernens evne til at træffe gode beslutninger?

Ovenstående information er fra HeartMath Research Center. Den kan hjælpe med at forklare forbindelsen og den rolle hjertet betyder i dine følelses-baserede erfaringer.

Deres skønne engelske udgave er her, med fede fotos der også skildre den anatomiske del. https://www.youtube.com/watch?v=Kyfm5_LLxow

De har mange dejlige mini film der skildre brugen og effekten af HeartMath teknik, både for den individuelle, som 1:2 og i grupper.

En neuron er en nervecelle, der er den grundlæggende byggesten i nervesystemet.
Neuron_photo2