Fredage Week Release

Fredage Kundalini Yoga Week Release for alle kl. 17.00-18.30.
Afslut din arbejdsuge på måtten med Kundalini Yoga og TOST YOGA Fusion der hjælper dig hjem i kroppen. Kom og forkæl dig selv og træd ind i din ”Overskuds Weekend” med smil på læberne…

Hver fredag bliver du guidet igennem Kundalini Yogaens fantastiske, nyttige og effektfulde værktøjer med Kriyaer, meditationer og åndedrætsteknikker. Giv slip på din travle arbejdsuge, rens ud i stress, jag og tankemylder, ånd liv i livet, bliv re-boostet og start din weekend med frisk og fornyet energi.

Kundalini Yoga er en aktiv og dynamisk form for Yoga som effektivt aktiverer kroppens energisystemer og sætter gang i kroppens naturlige energi flow. Den styrker nervesystemet og balancerer det endokrine system. Effekten giver en udrensende, vitaliserende og helende virkning for krop, sind og ånd.

Med TOST YOGA Fusion vil du høste gavn af Mettes største trænings erfaringer. Mette er begyndt at udvikle på sine egne Yoga programmer. De vil give dig en ekstra dimension på dine trænings timer hos Mette. Gennem 30 år har Mette beskæftiget mig med selv-udvikling og alt det hun har erfaret og lært, forenes og formidles nu igennem hendes undervisning.

Kom og træk vejret og forkæl din krop og psyke ved, at sætte dig selv i fokus og vækst …
Mette_Tost_in_DoYoga02

English:
Fridays Kundalini Yoga Week Release for all from 17.00-18.30.
End your work week on the mat with Kundalini Yoga and TOST YOGA Fusion which helps you home into your body. Come and treat yourself and step into your “Surplus Weekend” with smile on your face…

Every Friday you will be guided through Kundalini Yoga’s amazing, useful and powerful tools with Kriya, meditation and breathing techniques. Let go of your busy week, clean out the hustle, bustle and excessive thoughts, breathe life into life, get re-boosted and start your weekend with fresh and renewed energy.

Kundalini Yoga is an active and dynamic form of Yoga that effectively activates the body´s energy systems and boosts the body’s natural energy flow. It strengthens the nervous system and balances the endocrine system. The effect provides a cleansing, revitalizing and healing effect on the body, mind and spirit.

With TOST YOGA Fusion you will benefit from Mette’s largest training experience. Mette has begun to develop her own Yoga programs. They will give you an extra dimension to your training lessons with Mette. Through 30 years, Mette worked with self-development and all that she has learned and experienced, is now combined and united into her teaching.

Come and breathe and pamper your body and mind by putting yourself in focus and growth…